Close, but no cigar 2016-09-27

NaN/17
OK, is it 'no smoke without fire'?